پنج شنبه 20 شهریور 1393 - 0:0
مراسم اختتامیه و تقدیر از نفرات برتر بیست و هشتمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی و شصت و یکمین آزمون دانشنامه تخصصی معاون آموزشی وزارت بهداشت ، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، معاون وزیر کشور، ریاست دانشگاه -20-6-93
روابط عمومی