یک شنبه 16 شهریور 1393 - 0:0
امضای تفاهم نامه ساخت و بهره برداری بیمارستان تخصصی سوانح سوختگی عمیدیه بین دانشگاه و سازمان اوقاف -16-7-93
روابط عمومی