دوشنبه 10 شهریور 1393 - 0:0
هفتاد و هشتمین اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با حضور وزیر بهداشت ، معاونان وی و روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور-10-6-93
روابط عمومی