یک شنبه 2 شهریور 1393 - 0:0
مراسم گرامیداشت روز پزشك و روز دارو ساز باحضور ریاست دانشگاه و رییس سازمان نظام پزشکی و اساتید وپیشکسوتان دانشگاه-2-6-93
روابط عمومی