شنبه 16 فروردین 1393 - 0:0
دیدار نوروزی ریاست دانشگاه و اعضای هیات رییسه با دانشگاهیان دانشگاه-16-1-93
روابط عمومی