دوشنبه 10 اسفند 1394 - 0:0
مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید دانشکده فنآوری های نوین پزشکی با حضور دکتر پیوندی رییس دانشگاه-10-12-94
روابط عمومی