دوشنبه 26 بهمن 1394 - 0:0
مراسم بزرگداشت مقام پرستار دکتر پیوندی رییس دانشگاه، دکتر رحمانی معاون درمان، دکتر عباس زاده رییس دانشکده پرستاری و مامایی، دکتر عظیمی رییس اداره پرستاری و مامایی، دکتر برومند مدیر حراست دانشگاه، روسای بیمارستانها، مسوولان، مترونها،سوپروایزرها-26-11-94
روابط عمومی