دوشنبه 28 دی 1394 - 0:0
بیست و یکمین دوره جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با حضور رییس تشخیص مصلحت نظام ،وزير بهداشت،معاون علمي و فناوري رياست جمهوري و ریاست دانشگاه-28-10-94
روابط عمومی