یک شنبه 20 دی 1394 - 0:0
مراسم کلنگ زنی بیمارستان 180 تختخوابی و فوق تخصصی سوانح و سوختگی (موقوفه عمیدیه نوری)-20--9410
روابط عمومی