چهار شنبه 16 دی 1394 - 0:0
مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید مرکز پزشکی اختر با حضور دکتر پیوندی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-16-10-94
روابط عمومی