دوشنبه 8 تیر 1394 - 0:0
مراسم وداع با استاد فقید دکتر سید مسعود کیمیاگربا حضور جمعی از مسوولان نظام سلامت و دانشگاه-8-4-94
اکبر بدرخانی