دوشنبه 18 خرداد 1394 - 0:0
مراسم نکوداشت استاد پیشکسوت و فرهیخته دکتر هدایت ا... الیاسی؛ پزشک متخصص بیهوشی امام راحل(ره) و پیشکسوت عرصه بیهوشی و مراقبتهای ویژه با حضور ریاست دانشگاه-18-3-94
روابط عمومی