سه شنبه 5 خرداد 1394 - 0:0
اجلاس مديران روابط عمومي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور، سازمان‌هاي تابعه و مسوولان روابط عمومي معاونت هاي ستاد مركزي با حضور وزیر بهداشت-5-3-94
روابط عمومی