سه شنبه 21 بهمن 1393 - 0:0
افتتاح مجموعه تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی و بخشهای نورولوژی،PICU ، دیالیز و پارکینگ طبقاتی بیمارستان امام حسین (ع)-21-11-93
روابط عمومی