شنبه 13 دی 1393 - 0:0
دیدار وزیر بهداشت و ریاست دانشگاه و هیات همراه با خانواده شهیدان جنیدی در پیشوا-13-10-92
روابط عمومی