جمعه 23 آبان 1393 - 0:0
ویزیت رایگان بیماران شهرستان فیروزکوه با حضور ریاست دانشگاه توسط پزشکان دانشگاه-23-8-93
روابط عمومی