دوشنبه 19 آبان 1393 - 0:0
مراسم افتتاح کلینیک های شبکیه و زجاجیه و اتاق عمل جراحی های رفرکتیو مرکز پزشکی طرفه با حضور وزیر بهداشت و ریاست دانشگاه-19-8-93
روابط عمومی