چهار شنبه 7 آبان 1393 - 0:0
دانشگاه در یازدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران موفق به کسب رتبه مدیریت برتر روابط عمومی و ارتباطات رسانه ای برتر در سطح ملی-7-8-93
روابط عمومی