یک شنبه 19 مرداد 1393 - 0:0
امضای موافقتنامه اعطای جایزه تجاری‌سازی فناوری به دانشگاه‌ علوم پزشکی شهیدبهشتی و موسسات پژوهشی از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری-19-5-93
روابط عمومی