شنبه 18 مرداد 1393 - 0:0
تجمع بزرگ جامعه پزشكي كشور در حمايت از مردم مظلوم و بي‌دفاع غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی-18-5-93
روابط عمومی