دوشنبه 13 مرداد 1393 - 0:0
مراسم افتتاحیه ضیافت اندیشه قرآنی ویژه فعالان فرهنگی دانشجویی با حضور ریاست دانشگاه-13-5-93
روابط عمومی