سه شنبه 15 بهمن 1392 - 0:0
مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره ابن سینا با حضور رییس مجلس شورای اسلامی و وزیر بهداشت و ریاست دانشگاه -15-11-92
روابط عمومی