دوشنبه 18 آذر 1392 - 0:0
مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید مرکز پزشکی اختر با حضور ریاست دانشگاه18-9-92
روابط عمومی