پنج شنبه 7 شهریور 1392 - 0:0
مراسم تجلیل از اعضای کمیته های بورد تخصصی وفوق تخصصی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 7-6-92
روابط عمومی