یک شنبه 3 شهریور 1392 - 0:0
مراسم افتتاح بخش های چشم پزشکی-اتاق عمل-بیمارستان طرفه-باحضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 3-6-92
روابط عمومی