پنج شنبه 24 مرداد 1392 - 0:0
همایش نفس با حضور ریاست دانشگاه-دکتر ولایتی -سردار مومنی-سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران-24-5-92
روابط عمومی